Fabra i Verge - Comptable-Mercantil

Comptable-Mercantil

Gestió i assessorament comptable per a empreses i autònoms

Auditoria interna comptable

Contractes mercantils

Fiscal i Tributari