Fabra i Verge - Fiscal-Tributari

Fiscal-Tributari

Tributació Nacional i Internacional

Assessorament i Gestió Fiscal

Procediment Tributari, Gestió, Inspecció i Recaptació

Fiscal i Tributari