Fabra i Verge - Jurídic Processal Civil i Mercantil

Jurídic Processal Civil i Mercantil

Dret succesori i herències:
- Planificació fiscal de la successió del patrimoni familiar (empresarial i/o particular)
- Liquidacions d'impostos de successions i herències
- Renda i Patrimoni
- Testaments i legats

Contractes civils

Procediments monitoris i/o canviaris

Reclamacions judicials

Jurídic Processal Civil i Mercantil