Fabra i Verge - Jurídic-Fiscal-Mercantil

Jurídic-Fiscal-Mercantil

Planificació, constitució, modificació, compra-venta i dissolució de societats

Conflictes societaris: protecció de socis minoritaris

Empreses familiars i successions empresarials

Empreses internacionals, assessorament i constitució de filials

Fiscal i Tributari