Fabra i Verge - Juridic-Laboral

Jurídic-Laboral

Acomiadaments i expedients de regulació ERE-ERO

Conciliacions al SMAC i altres organismes

Recursos juridiccionals i administratius

Recurs de suplicació

Procediments sancionadors

Juridic-Laboral