Fabra i Verge - Laboral

Laboral

Assessorament i gestió laboral d'empreses i autònoms

Procediments de Seguretat Social: Gestió, Inspecció i Recaptació

Pensions contributives i/o no contributives (jubilacions, invalideses...)

Contractació Internacional

Auditoria Sociolaboral

Fiscal i Tributari